INFORMATION OM RÅDANDE SITUATION

På grund av folkhälsomyndighetens förekrifter för att förhindra smittspridning har vi ökat avstånden mellan borden väsentligt och ber er att följa

de riktlinjer som finns.

För oss på Nygårds Värdshus är våra gästers och medarbetares säkerhet

och välbefinnande högsta prioritet.


Vi följer nogsamt Folkhälsomyndighetens riktlinjer och arbetar dagligen med att anpassa arbetsrutiner och införa försiktighetsåtgärder för en trygg restaurangmiljö för alla.

'
Tack för att du hjälper oss att skapa en trygg miljö!
Vi är tillgängliga för att svara på alla eventuella frågor eller behov du kan ha.